Ako to funguje?

Certifikovaná inštalácia

Zapojenie do auta prebieha podľa certifikovaného postupu v autorizovanom servise. Tak ako samotná jednotka Xmarton, tak aj inštalácia je homologizovaná a nemusí tak porušovať záruku vozidla. Xmarton je možné v servise kedykoľvek opäť demontovať.

Číta dáta nielen z auta

Systém je napojený na zbernice vozidla a preberá tak dáta priamo z auta. Jednotka v sebe zahŕňa taktiež gyroskopický senzor, GPS modul a iné senzory. Slúži tak aj ako nezávislá “čierna skrinka” pre zaznamenávanie histórie jázd.

Bluetooth + GSM

Unikátne riešenie umožňuje súbežné využitie dvoch nezávislých komunikačných kanálov a je tak jedno, kde sa práve Xmarton alebo vodič auta nachádzajú. Pokrýva bežné životné situácie, keď telefón či vozidlo užívateľa nemusia byť dostupné alebo dokonca oboje naraz, napr. v podzemných garážach.

Šifrovanie prenášaných dát

Pravidelne vylepšované dvojúrovňové šifrovanie so štandardom vojenských technológií. V žiadnej časti komunikácie nie sú dáta v čitateľnej podobe.

Vlastná APN po celej Európe

Xmarton je trvalo v roamingu, využíva akúkoľvek dostupnú GSM sieť od existujúceho operátora. Sieť je oddelená od verejného internetu. Vďaka vlastnej sieti sú všetky funkcie plne dostupné pri cestovaní po celej Európe bez dodatočných nákladov na dátový prenos.

Moderné dátové centrum

Xmarton je prevádzkovaný v rámci geografického klastra, kde má prednostné zásobovanie energiou v prípade rozsiahleho výpadku elektriny.

Unikátny český hardware

Vrátane homologácie a certifikácie.

Číslo skúšobného protoklu: 260068-16-TAC
Číslo schválenia: 10R-04 8815
Schválenie v pdf na stránke na stiahnutie.

Inštalácia v autorizovanom servise

Inštalácia jednotky prebieha v autorizovaných servisoch vyškoleným personálom.

Nemá vplyv na záruku vášho vozidla

Ak máte vozidlo ešte v záruke, tak inštalácia jednotky nijako neobmedzí vaše záručné podmienky.

Bezpečná
inštalácia

S mobilnou aplikáciou môžete ovládať vybrané prvky na vašom vozidle.

Servisne miesta

Servisné miesta

Mapa pokrytia

Mapa pokrytia

Podporovane vozidla

Podporované vozidlá