Vyberte si svoj SMART balík

Vyberte si svoj balík
 • AKCIA: Mesačný poplatok za prevádzku ZDARMA
 • Montáž jednotky do vozidla
 • Sledovanie vozidla „Basic“ v mobilnej aplikácii  
  - Aktuálny prehľad o stave a polohe vozidla so zabrazením na mape.
  - Kontrola stavu akumulátora.
 • Prehľadná kniha jázd a fleet funkcie  
  - Možnosť exportu knihy jázd priamo do účtovníctva.
  - Online Fleetový portál s množstvom funkcii pre monitoring a správu vozidiel.
 • GSM Dátová komunikácia v rámci celej EÚ
 • Sledovanie vozidla „Standard“ v mobilnej aplikácii  
  - Online informácie o stave svetiel, zámkov, dverí, motora a ďalších v závislosti od možností vozidla.
  - Detekcia a automatická evidencia tankovaní.
 • Ovládanie mobilom  
  - Ovládanie cez Bluetooth a GSM
  - Odomykanie a zamykanie vozidla.
  - Odblokovanie imobilizácie.
  - Online/offilne zdieľanie kľúča prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 • Dodatočný imobilizér a ochrana  
  - Zabezpečenie vozidla prídavným imobilizérom.
  - Bezpečnostné notifikácie priamo do mobilného telefónu.
 • Detekcia odťahu, vlámania či naštartovania  
  - Detekcia odťahu vozidla.
  - Detekcia vlámania do vozdila
  - Detekcia pokusku o naštartovanie
  - Detekcia odpojenia autobatérie
 • Deaktivácia start-stop systému
 • Vykúrenie/vychladenie vozidla na diaľku  
  - Vykúrenie/vychladenie vozidla pomocou diaľkového štartu.
  - Čidlo interiérovej teploty vozidla.
 • Externá siréna so záložným zdrojom

SMART MONITORING

114 €+ 6,00 € / mesiac
 • na prvé 3 mesiace

SMART CONTROL

699 €+ 9,90 € / mesiac
 • na prvých 6 mesiacov

SMART CONTROL PREMIUM

899 €+ 9,90 € / mesiac
 • na prvých 6 mesiacov
Vyberte si svoj balík
 • AKCIA: Mesačný poplatok za prevádzku ZDARMA
 • Montáž jednotky do vozidla
 • Sledovanie vozidla „Basic“ v mobilnej aplikácii  
  - Aktuálny prehľad o stave a polohe vozidla so zabrazením na mape.
  - Kontrola stavu akumulátora.
 • Prehľadná kniha jázd a fleet funkcie  
  - Možnosť exportu knihy jázd priamo do účtovníctva.
  - Online Fleetový portál s množstvom funkcii pre monitoring a správu vozidiel.
 • GSM Dátová komunikácia v rámci celej EÚ
 • Sledovanie vozidla „Standard“ v mobilnej aplikácii  
  - Online informácie o stave svetiel, zámkov, dverí, motora a ďalších v závislosti od možností vozidla.
  - Detekcia a automatická evidencia tankovaní.
 • Ovládanie mobilom  
  - Ovládanie cez Bluetooth a GSM
  - Odomykanie a zamykanie vozidla.
  - Odblokovanie imobilizácie.
  - Online/offilne zdieľanie kľúča prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 • Dodatočný imobilizér a ochrana  
  - Zabezpečenie vozidla prídavným imobilizérom.
  - Bezpečnostné notifikácie priamo do mobilného telefónu.
 • Detekcia odťahu, vlámania či naštartovania  
  - Detekcia odťahu vozidla.
  - Detekcia vlámania do vozdila
  - Detekcia pokusku o naštartovanie
  - Detekcia odpojenia autobatérie
 • Deaktivácia start-stop systému
 • Vykúrenie/vychladenie vozidla na diaľku  
  - Vykúrenie/vychladenie vozidla pomocou diaľkového štartu.
  - Čidlo interiérovej teploty vozidla.
 • Externá siréna so záložným zdrojom

SMART MONITORING

114 €+ 6,00 € / mesiac
 • na prvé 3 mesiace
Vyberte si svoj balík
 • AKCIA: Mesačný poplatok za prevádzku ZDARMA
 • Montáž jednotky do vozidla
 • Sledovanie vozidla „Basic“ v mobilnej aplikácii  
  - Aktuálny prehľad o stave a polohe vozidla so zabrazením na mape.
  - Kontrola stavu akumulátora.
 • Prehľadná kniha jázd a fleet funkcie  
  - Možnosť exportu knihy jázd priamo do účtovníctva.
  - Online Fleetový portál s množstvom funkcii pre monitoring a správu vozidiel.
 • GSM Dátová komunikácia v rámci celej EÚ
 • Sledovanie vozidla „Standard“ v mobilnej aplikácii  
  - Online informácie o stave svetiel, zámkov, dverí, motora a ďalších v závislosti od možností vozidla.
  - Detekcia a automatická evidencia tankovaní.
 • Ovládanie mobilom  
  - Ovládanie cez Bluetooth a GSM
  - Odomykanie a zamykanie vozidla.
  - Odblokovanie imobilizácie.
  - Online/offilne zdieľanie kľúča prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 • Dodatočný imobilizér a ochrana  
  - Zabezpečenie vozidla prídavným imobilizérom.
  - Bezpečnostné notifikácie priamo do mobilného telefónu.
 • Detekcia odťahu, vlámania či naštartovania  
  - Detekcia odťahu vozidla.
  - Detekcia vlámania do vozdila
  - Detekcia pokusku o naštartovanie
  - Detekcia odpojenia autobatérie
 • Deaktivácia start-stop systému
 • Vykúrenie/vychladenie vozidla na diaľku  
  - Vykúrenie/vychladenie vozidla pomocou diaľkového štartu.
  - Čidlo interiérovej teploty vozidla.
 • Externá siréna so záložným zdrojom

SMART CONTROL

699 €+ 9,90 € / mesiac
 • na prvých 6 mesiacov
Vyberte si svoj balík
 • AKCIA: Mesačný poplatok za prevádzku ZDARMA
 • Montáž jednotky do vozidla
 • Sledovanie vozidla „Basic“ v mobilnej aplikácii  
  - Aktuálny prehľad o stave a polohe vozidla so zabrazením na mape.
  - Kontrola stavu akumulátora.
 • Prehľadná kniha jázd a fleet funkcie  
  - Možnosť exportu knihy jázd priamo do účtovníctva.
  - Online Fleetový portál s množstvom funkcii pre monitoring a správu vozidiel.
 • GSM Dátová komunikácia v rámci celej EÚ
 • Sledovanie vozidla „Standard“ v mobilnej aplikácii  
  - Online informácie o stave svetiel, zámkov, dverí, motora a ďalších v závislosti od možností vozidla.
  - Detekcia a automatická evidencia tankovaní.
 • Ovládanie mobilom  
  - Ovládanie cez Bluetooth a GSM
  - Odomykanie a zamykanie vozidla.
  - Odblokovanie imobilizácie.
  - Online/offilne zdieľanie kľúča prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 • Dodatočný imobilizér a ochrana  
  - Zabezpečenie vozidla prídavným imobilizérom.
  - Bezpečnostné notifikácie priamo do mobilného telefónu.
 • Detekcia odťahu, vlámania či naštartovania  
  - Detekcia odťahu vozidla.
  - Detekcia vlámania do vozdila
  - Detekcia pokusku o naštartovanie
  - Detekcia odpojenia autobatérie
 • Deaktivácia start-stop systému
 • Vykúrenie/vychladenie vozidla na diaľku  
  - Vykúrenie/vychladenie vozidla pomocou diaľkového štartu.
  - Čidlo interiérovej teploty vozidla.
 • Externá siréna so záložným zdrojom

SMART CONTROL PREMIUM

899 €+ 9,90 € / mesiac
 • na prvých 6 mesiacov

Detailný prehľad balíkov

SMART monitoring slúži hlavne pre zaznamenávanie informácií o vozidle. Obsahuje knihu jázd, monitoring polohy vozidla a výpočet spotreby. Všetko nájdete prehľadne v portáli a mobilnej aplikácii.

Balík SMART monitoring obsahuje:

 • Webový portál
 • Online pokrytie pohybu vozidiel v rámci Európy
 • Aktualizácia polohy vozidla každú minútu
 • História knihy jázd sa uchováva po dobu 5 rokov
 • Detail jazdy v Street View aj s priebehom rýchlosti
 • Správa užívateľských účtov
 • Evidencia nákladov vrátane pohonných látok
 • Výpočet spotreby pohonných látok a nákladov na prevádzku vozidla
 • Spájanie a rozdeľovanie jázd (manuálne aj automatické)
 • Online rezervačný systém vozidiel
 • Rozlíšenie súkromnej a služobnej jazdy na portále
 • Nastavenie predvoleného účelu a typu jazdy pre vozidlo
 • Výpočet a report náhrad za súkromné kilometre
 • Manuálna korekcia tachometra s automatickým rozpočítaním
 • Správa prístupov k informáciam o vozidle
 • Správa oprávnení prístupov k dátam
 • Import informácií o tankovaniach realizovaných cez tankovacie karty

SMART control ponúka všetky funkcie balíka SMART monitoring a naviac získate automatické načítanie stavu tachometra a množstva paliva z palubného počítača vozidla. Získate taktiež častejšie sledovanie polohy vozidla a automatickú detekciu tankovania. Budete mať detailný prehľad o tom, kto a kedy s vašim vozidlom jazdil. V mobilnej aplikácii uvidíte taktiež zavretie okien, dverí, zamknutie vozidla a ďalšie informácie. Na diaľku môžete ovládať zámky dverí či kufra, elektrické okná, výstražné blinkre (pre jednoduché vyhľadanie auta na parkovisku) a povolenie naštartovania. Vďaka tomu už môžete zdieľať vozidlá pomocou aplikácie bez nutnosti odovzdávania kľúčov.

Balík SMART control obsahuje:

 • Mobilná aplikácia (Android, iOS)
 • Webový portál
 • Online pokrytie pohybu vozidiel v rámci Európy
 • Aktuálna poloha vozidla – aktualizácia polohy každú minútu
 • História knihy jázd sa uchováva po dobu 10 rokov
 • Identifikácia vodiča pomocou mobilného telefónu
 • Zamykanie a odomykanie dverí vozidla cez GSM a Bluetooth
 • Prenesenie a zdieľanie kľúča od vozidla mobilným telefónom
 • Imobilizácia mobilným telefónom (iba v prípade aktivovanej funkcie vzdialeného odstavenia vozidla)
 • Ovládanie okien (otvoriť/zatvoriť)
 • Ovládanie výstražných svetiel
 • Odstavenie vozidla na diaľku
 • Zobrazenie stavu tachometra, množstva pohonných látok, autobatérie, stavu zámkov dverí, zámku kufra a okien (otvorené/zatvorené) a svetiel (rozsvietené/zhasnuté)
 • Online rezervačný systém vozidiel so zdieľaním digitálneho kľúča
 • Automatická korekcia tachometra a množstva paliva
 • Automatická detekcia tankovania
 • Výpočet a report náhrad za súkromné kilometre
 • Výpočet spotreby pohonných látok a nákladov na prevádzku vozidla
 • Evidencia nákladov vrátane pohonných látok
 • Spájanie a rozdeľovanie jázd (manuálne aj automatické)
 • Nastavenie predvoleného účelu a typu jazdy pre vozidlo
 • Rozlíšenie súkromnej a služobnej jazdy na portále
 • Detail jazdy v Street View aj s priebehom rýchlosti
 • Správa užívateľských účtov
 • Správa oprávnení prístupov k dátam
 • Správa prístupov k informáciám o vozidle
 • Import informácií o tankovaniach platených cez tankovacie karty

S balíkom SMART control PREMIUM využijete služby Xmarton naplno. Môžete zabezpečiť vozidlo proti krádeži dodatočnou imobilizáciou a celou radou upozornení. Budete mať detailný prehľad o tom, kto a kedy s ním jazdil. V mobilnej aplikácii uvidíte taktiež zavretie okien, dverí, zamknutie vozidla a ďalšie informácie. Na diaľku môžete ovládať zámky dverí či kufra, elektrické okná, výstražné blinkre (pre jednoduché vyhľadanie auta na parkovisku) a povolenie naštartovania. Vďaka tomu už môžete zdieľať vozidlá pomocou aplikácie bez nutnosti odovzdávania kľúčov. Navyše môžete na diaľku deaktivovať start-stop systému, vykúrenie/vychladenie vozidla na diaľku a externá siréna so záložným zdrojom.

Balík SMART control PREMIUM obsahuje:

 • Mobilná aplikácia (Android, iOS)
 • Webový portál
 • Online pokrytie pohybu vozidiel v rámci Európy
 • Aktuálna poloha vozidla – aktualizácia polohy každú minútu
 • História knihy jázd sa uchováva po dobu 10 rokov
 • Identifikácia vodiča pomocou mobilného telefónu
 • Zamykanie a odomykanie dverí vozidla cez GSM a Bluetooth
 • Prenesenie a zdieľanie kľúča od vozidla mobilným telefónom
 • Imobilizácia mobilným telefónom (iba v prípade aktivovanej funkcie vzdialeného odstavenia vozidla)
 • Ovládanie okien (otvoriť/zatvoriť)
 • Ovládanie výstražných svetiel
 • Odstavenie vozidla na diaľku
 • Zobrazenie stavu tachometra, množstva pohonných látok, autobatérie, stavu zámkov dverí, zámku kufra a okien (otvorené/zatvorené) a svetiel (rozsvietené/zhasnuté)
 • Online rezervačný systém vozidiel so zdieľaním digitálneho kľúča
 • Automatická korekcia tachometra a množstva paliva
 • Automatická detekcia tankovania
 • Výpočet a report náhrad za súkromné kilometre
 • Výpočet spotreby pohonných látok a nákladov na prevádzku vozidla
 • Evidencia nákladov vrátane pohonných látok
 • Spájanie a rozdeľovanie jázd (manuálne aj automatické)
 • Nastavenie predvoleného účelu a typu jazdy pre vozidlo
 • Rozlíšenie súkromnej a služobnej jazdy na portále
 • Detail jazdy v Street View aj s priebehom rýchlosti
 • Správa užívateľských účtov
 • Správa oprávnení prístupov k dátam
 • Správa prístupov k informáciám o vozidle
 • Import informácií o tankovaniach platených cez tankovacie karty
 • Deaktivácia start-stop systému
 • Vykúrenie/vychladenie vozidla pomocou diaľkového štartu
 • Čidlo interiérovej teploty vozidla
 • Externá siréna so záložným zdrojom

Servisné miesta

Mapa pokrytia

Podporované vozidlá

KONTAKTUJTE NÁS

Napíšte nám svoju otázku, radi vám všetko vysvetlíme.

Informácie o vozidle:

Varianty:
Smart MonitoringSmart ControlSmart Control Premium