Nezáväzná objednávka

Informácie o vozidle:

Mesačná platba:
Prvých 6 mesiacov zdarma a následne možnosť dokúpiť na:

Zhrnutie objednávky

Balík: SMART CONTROL PREMIUM

 • Montáž jednotky do vozidla
 • Sledovanie vozidla „Basic“ v mobilnej aplikácii
 • Prehľadná kniha jázd a fleet funkcie
 • GSM Dátová komunikácia v rámci celej EÚ
 • Sledovanie vozidla „Standard“ v mobilnej aplikácii
 • Ovládanie mobilom
 • Dodatočný imobilizér a ochrana
 • Detekcia odťahu, vlámania či naštartovania
 • Deaktivácia start-stop
 • Vykúrenie/vychladenie vozidla na diaľku
 • Externá siréna so záložným zdrojom
ÚVODNÁ PLATBA: 928,70 €
*cena pozostáva z jednorázového poplatku 899 € a trojmesačnej platby v hodnote 29,70 €.
ÚVODNÁ PLATBA: 958,40 €
*cena pozostáva z jednorázového poplatku 899 € a šesťmesačnej platby v hodnote 59,40 €.
ÚVODNÁ PLATBA: 988,10 €
*cena pozostáva z jednorázového poplatku 899 € a deväťmesačnej platby v hodnote 89,10 €.
ÚVODNÁ PLATBA: 899 €
*cena pozostáva z jednorázového poplatku 899 €.
AKCIA:
Mesačný poplatok za prevádzku ZDARMA na prvých 6 mesiacov.