Nezáväzná objednávka

Informácie o vozidle:

Mesačná platba:
Prvé 3 mesiace zdarma a následne možnosť dokúpiť na:

Zhrnutie objednávky

Balík: SMART MONITORING

  • Montáž jednotky do vozidla
  • Sledovanie vozidla „Basic“ v mobilnej aplikácii
  • Prehľadná kniha jázd a fleet funkcie
  • GSM Dátová komunikácia v rámci celej EÚ
ÚVODNÁ PLATBA: 132€
*cena pozostáva z jednorázového poplatku 114 € a trojmesačnej platby v hodnote 18 €.
ÚVODNÁ PLATBA: 150 €
*cena pozostáva z jednorázového poplatku 114 € a šesťmesačnej platby v hodnote 36 €.
ÚVODNÁ PLATBA: 168 €
*cena pozostáva z jednorázového poplatku 114 € a deväťmesačnej platby v hodnote 54 €.
ÚVODNÁ PLATBA: 114 €
*cena pozostáva z jednorázového poplatku 114 €.
AKCIA:
Mesačný poplatok za prevádzku ZDARMA na prvé 3 mesiace.