Pre partnerov

Spoločnosť Xmarton na Slovensku v súčasnosti disponuje ôsmymi certifikovanými predajcami a servisnými miestami. Tie zabezpečujú komplexný predaj a servis našej modernej a výkonnej riadiacej jednotky špecializovanej na univerzálnu konektivitu, nízku spotrebu a vysokú bezpečnosť.

Chcete sa stať súčasťou nášej Xmarton certifikovanej siete?

Spravte prvý krok! Pre zlepšenie komplexného poskytovania našich služieb sme sa rozhodli rozšíriť náš tím o nových certifikovaných predajcov a nové servisné miesta Xmartonu, a to, kdekoľvek na Slovensku.

Stretnite sa s našim obchodným zástupcom
a staňte sa naším partnerom.

Unikátny český hardware

Vrátane homologácie a certifikácie.

Číslo skúšobného protoklu: 260068-16-TAC
Číslo schválenia: 10R-04 8815
Schválenie v pdf na stránke na stiahnutie.

Ako funguje Xmarton?

Certifikovaná inštalácia

Zapojenie do auta prebieha podľa certifikovaného postupu v autorizovanom servise. Jak samotná jednotka Xmarton, tak aj inštalácia je homologizovaná a nemusí tak porušovať záruku vozidla. Xmarton je možné v servise kedykoľvek opäť demontovať.

Číta dáta nielen z auta

Systém je napojený na zbernice vozidla a preberá tak dáta priamo z auta. Jednotka v sebe zahŕňa taktiež gyroskopický senzor, GPS modul a iné senzory. Slúži tak aj ako nezávislá “čierna skrinka” pre zaznamenávanie histórie jázd.

Bluetooth + GSM

Unikátne riešenie umožňuje súbežné využitie dvoch nezávislých komunikačných kanálov a je tak jedno, kde sa práve Xmarton alebo vodič auta nachádzajú. Pokrýva bežné životné situácie, keď telefón či vozidlo užívateľa nemusia byť dostupné alebo dokonca oboje naraz, napr. v podzemných garážach.

Šifrovanie prenášaných dát

Pravidelne vylepšované dvojúrovňové šifrovanie so štandardom vojenských technológií. V žiadnej časti komunikácie nie sú dáta v čitateľnej podobe.

Vlastná APN po celej Európe

Xmarton je trvalo v roamingu, využíva akúkoľvek dostupnú GSM sieť od existujúceho operátora. Sieť je oddelená od verejného internetu. Vďaka vlastnej sieti sú všetky funkcie plne dostupné pri cestovaní po celej Európe bez dodatočných nákladov na dátový prenos.

Moderné dátové centrum

Xmarton je prevádzkovaný v rámci geografického klastra, kde má prednostné zásobovanie energiou v prípade rozsiahleho výpadku elektriny.

Inštalácia v autorizovanom servise

Inštalácia jednotky prebieha v autorizovaných servisoch vyškoleným personálom.

Nemá vplyv na záruku vášho vozidla

Ak máte vozidlo ešte v záruke, tak inštalácia jednotky nijako neobmedzí vaše záručné podmienky.

Bezpečná a rýchla inštalácia

S mobilnou aplikáciou môžete ovládať vybrané prvky na vašom vozidle.

Referencie

Servisné miesta